6-Minutentraining

Op donderdagavond 21 januari 2016 stelt Stichting Groningen Hartveilig (GHV) u in de gelegenheid om een (herhalings)6-minutentraining bij te wonen in het kader van uw deelname aan het Reanimatie-Oproep-Netwerk (RON) van HartslagNu.

GHV biedt iedere burgerhulpverlener enkele malen per jaar een gratis herhalingstraining aan, in de hoop dat u minimaal één keer per jaar in de gelegenheid bent om aan deze training mee te doen. Daarom nodigen wij u bij deze van harte uit om mee te doen. De trainingen zijn gratis en voor alle burgerhulpverleners in de gemeente Westerwolde.

Tijdens deze trainingen wordt u naar een onbekende locatie gestuurd voor een reanimatie. Hierbij wordt de praktijk zo goed mogelijk nagebootst en krijgt u naast de eigenlijke reanimatie ook te maken met onverwachte gebeurtenissen. Daarnaast worden tijdens de 6-minutentraining de witte reanimatiehesjes verstrekt, zodat u herkenbaar bent als burgerhulpverlener van Groningen HartVeilig.

In de praktijk worden de trainingen door de deelnemers als bijzonder zinvol ervaren. Als u daarna opgeroepen wordt voor een echte reanimatie, dan bent u goed voorbereid!

Wij hopen op een goede deelname. U kunt zich aanmelden via deze link.

Over deze stichting

Als bestuur van Westerwolde Hartveilig hebben wij ons sinds kort geïmplementeerd binnen de gemeente Westerwolde. Wij zijn inmiddels een officiële stichting welke staat ingeschreven bij de KVK.

Doelstelling

De doelstelling is om de gemeente Westerwolde hartveilig te maken, middels het creëren van een netwerk van actieve Automatische Externe Defibrillatoren, ook wel AED’s genoemd, welke in combinatie met burgerhulpverleners, in het geval van een circulatiestilstand, kunnen hulpverlenen. Deze burgers kunnen nadat ze adequaat zijn opgeleid, worden opgeroepen voor de bediening van de AED ten tijde van een potentiele circulatiestilstand, in de volksmond ook wel een hartstilstand genoemd.

Overlevingskans

Elke week worden er 300 Nederlanders getroffen door een circulatiestilstand van het hart, buiten het ziekenhuis. Op dit moment overleeft maar 5-10% van deze slachtoffers, waarbij de kwaliteit van leven nadien aanzienlijk kan afnemen omdat een snelle inzet van een defibrillatie uitblijft. (een zogenaamde elektrische schok, afgegeven door een AED of door de defibrillator van de ambulance). Uit wetenschappelijk onderzoek, gedaan door de verschillende gezondheidsinstellingen, zoals de European Resuscitation Council en de American Heart Association, blijkt dat een snelle alarmering, reanimatie en een snelle defibrillatie binnen 6 minuten slachtoffers betere overlevingskansen geven, en dus een beter toekomst en kwaliteit van leven.

Beleidsplan

Klik hier om ons beleidsplan te downloaden (PDF-bestand 30kB).

Aanrijtijd

Aangezien de ambulancehulpverlening in Nederland zodanig is georganiseerd dat vanaf tijdstip melding op de 112 Meldkamer in Drachten de ambulance maximaal 15 minuten de tijd heeft om bij het slachtoffer te arriveren, is het onmogelijk gebleken om dit binnen de 6 minuten te realiseren. Voornamelijk de niet-stedelijke gebieden hebben langere aanrijtijden door zowel de politie als ook de ambulancezorg. Dit komt simpelweg door de langere aanrijtijden gezien de afstanden en ligging van bepaalde dorpen en gebieden. Maar infrastructurele knelpunten veroorzaken langere aanrijtijden voor politie en ambulance. Dit alles met de wetenschap van de toegenomen vergrijzing van de bevolking in Zuid-Oost Groningen en meer hart-en vaatziekten in dit gebied heeft ons als bestuur tot actie bewogen. Een reden des te meer om zo spoedig mogelijk een hartveilig netwerk te creëren binnen onze gemeente.

Hartveilig

Ons initiatief wordt omarmd door de Stichting Groningen Hartveilig en www.Hartslagnu.nl, de organisatie welke verantwoordelijk is voor de alarmering van de burgerhulpverleners. Als nieuw bestuur welke inmiddels bestaat uit een 5-tal leden, hebben wij gemeend om nu een beleidsplan op te stellen waarin gefaseerd wordt weergeven welke stappen nu als eerste moeten worden gezet om de gemeente Westerwolde hartveilig te maken. Het bestuur kan gelukkig beschikken over voldoende expertise en heeft een uitgebreid netwerk binnen de Eerstelijns-zorg en de burgerhulpverlening.

Gemeente Westerwolde

Het opzetten van een bestuur binnen een stichting / vereniging welke draait volledig op de inzet van vrijwilligers, kost veel tijd en geld. We willen dan ook op korte termijn acties houden om geld in te zamelen om dit alles mogelijk te maken. De gemeente Westerwolde heeft aangegeven in ieder geval hun verantwoording hierin te willen nemen waardoor wij nu de eerste stappen hebben kunnen zetten.

Voorwaarden

De doelstelling is het creëren van een 6-minuten zone in Westerwolde die moet voldoen aan de volgende 5 randvoorwaarden.

Beschikbaar

De AED moet op “IEDER” moment van de dag beschikbaar zijn.

Bereikbaar

De AED moet voor “IEDEREEN” bereikbaar zijn.

Draagvlak

Mensen moeten weet hebben van de voorziening en deze ook kunnen gebruiken.

Financieel

Het project moet financieel haalbaar zijn.

Continuïteit

Er moet sprake zijn van continuïteit in beheer en gebruik

Kosten

Onze penningmeester van dhr. J. Potgraven heeft diverse instanties aangeschreven, om financiële hulp te vragen bij dit project. Om een betrouwbaar AED en hulpverlenersnetwerk op te bouwen, is veel meer geld nodig. Daarom vragen wij u om mee te helpen.

Eerste AED's

In eerste instantie heeft de gemeente Westerwolde om het project te gaan starten, de eerste 6 kasten heeft betaald.

Westerwolde is een zeer uitgestrekt gebied: Bellingwolde, Vriescheloo, Rhederbrug/veld, Wedde, Veelerveen en Blijham(Wedderbergen), Ulsda, Oudeschans. U begrijpt uit onze woorden dat er veel geld nodig is voor dit project, en gaan er vanuit dat er minimaal eerst 30 kasten nodig zijn, die wij later kunnen uitbreiden. Begrijpelijk dat dit niet in een keer haalbaar is.

Natuurlijk zullen wij ook de bedrijven gevestigd in de gemeente Westerwolde benaderen, maar u begrijpt de economische recessie heeft ook parten in deze gemeente gespeeld, waardoor diverse winkeliers met hun activiteiten zijn gestopt.

AED's

De kosten van deze AED-kasten zijn € 1595,= Hierin moet dan ook nog een AED worden geplaatst. De eerste aanloopkosten zijn € 15000,= om de eerste gebieden te voorzien van kast en AED.

  • Per kast: €1595,-
  • Per AED: €1000-1500
  • Eerste kosten: €15.000,-
  • Totale project: €150.000,-

Beloningsbeleid

De Stichting Hartveilig Westerwolde wordt gedragen door vrijwilligers, die geen beloning ontvangen. Aan (vrijwilligers) worden normaal geen vergoeding versterkt. Indien noodzakelijk, voor overige gemaakte onkosten, deze kunnen bij hoge uitzondering, bij de penningmeester worden gedeclareerd. Mits overeenstemming/goedkeuring van het bestuur.

Help ons

Het bankrekeningnummer van de Stichting Westerwolde Hartveilig is NL65RBRB0918729610.

Sponsoren

Gemeente Westerwolde
Huisman Media
Luchtenborg Advies
Rabobank

Contact Info

Stichting Hartveilig Westerwolde (postadres)
t.a.v. Kim Waslander
Gronddiep 16
9695 BE Bellingwolde
Email: kmevankooten@hotmail.com
Voorzitter: Henry Esman
Tel: 06-21828661
Penningmeester: Jan Potgraven
Tel: 06- 25228973
Secretaris: Kim Waslander
Tel: 06-24384282
Lid: Serena Glazenburg:
Tel: 06-27472101
KvK/RSIN-nummer:
63213613